top of page

תכנית שוברים למעסיקים:הגורמים להיענות חלקית מצד המוטבים
מהי תוכנית השוברים למעסיקים ומדוע ישנה היענות חלקית מצד המוטבים לתכנית זאת?

קבוצת פארטו גאה להוביל את המחקר בנושא עבור תחום מעסיקים והכללה במינהל תעסוקת אוכלוסיות ואגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה. המחקר בוצע על ידי החוקרת דליה בן-רבי ובליווי הדס פוקס, כלכלנית בכירה בצוות המחקר של אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות.

 

משבר הקורונה, ועליית האבטלה בעקבותיו, הובילו לחשש מפגיעה בתעסוקה של אוכלוסיות ששילובן בתעסוקה מוגבל (ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות ועוד), ובקרבן, במיוחד בעובדים חדשים שטרם צברו ניסיון תעסוקתי רלבנטי לפני משבר הקורונה.

 

על מנת להתמודד עם חשש זה, הפעיל מינהל תעסוקת אוכלוסיות מגוונות בזרוע העבודה את תוכנית השוברים, תוכנית סבסוד שכר ייעודית שנועדה לעודד העסקת דורשי עבודה הנכללים תחת אוכלוסיות היעד שלעיל.

בחודש אוקטובר 2021 יצאה לדרך התוכנית "שוברים למעסיקים".

מטרת התוכנית לעודד מעסיקים בחברות הייטק ובתעשייה מעורבת עילית להעסיק עובדים המשתייכים לאוכלוסיות גיוון, שהם בעלי השכלה אקדמית, הנדסאית, או הכשרה מקצועית במקצועות הקשורים לענפים אלה, אך חסרי ניסיון תעסוקתי, וזאת באמצעות סבסוד שכר. תקציב התוכנית עמד על 9.75 מיליון שקלים.

כשנה לאחר תחילת התוכנית ההיענות אליה (המתבטאת בהיקף ניצול התקציב, במספר המעסיקים שניצלו את השוברים ובמספר העובדים שגויסו בסיועה) התגלתה כנמוכה מהציפיות. מעבר לשימוש המועט, על פי דיווחי המעסיקים שהשתמשו בסיוע הוא לא גרם לשינוי משמעותי במדיניות ההעסקה שלהם, ושימש בעיקר לסבסוד שכר של עובדים שהם התכוונו להעסיק ממילא, ובעיקר נשים חרדיות.

מטרתו של מחקר מלווה זה היא לברר את הסיבות השונות לכך.Comments


bottom of page