top of page
avi.jpg

גלעד קובץ כהן

מנהל תחום מחקר כלכלי

Anchor 1
השכלה

לגלעד תואר שני בכלכלה במסלול מחקרי במסגרת התכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב ותואר ראשון בתכנית פכ"מ (פילוסופיה, פוליטיקה וכלכלה) באוניברסיטה העברית בירושלים. את שני התארים סיים גלעד בהצטיינות. כיום גלעד הוא דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית.

 

אודות

לגלעד ניסיון רב כחוקר וכמנהל מחקר, כולל ניהול צוותי מחקר מגוונים ותכנון ופיקוח על פרויקטים מחקריים אמפיריים בתחומי הכלכלה והמדיניות הציבורית. גלעד הצטרף לקבוצת פארטו בשנת 2018, ולפני עבודתו בקבוצת פארטו עבד כחוקר במחלקת המחקר של בנק ישראל ולפני כן בחברת הייעוץ ERCG.

bottom of page