avi.jpg

גלעד קובץ כהן

מנהל תחום מחקר כלכלי

 
השכלה

בעל תואר שני בכלכלה (מחקר) במסגרת התכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב ותואר ראשון בתכנית העילית לכלכלנים (פילוסופיה, פוליטיקה וכלכלה) באוניברסיטה העברית בירושלים. את שני התארים סיים גלעד בהצטיינות.


 

אודות

לגלעד ניסיון רב בכלכלן וחוקר, כולל ניהול צוותים ופרויקטים ותכנון פרויקטים מחקריים כלכליים אמפיריים. מומחיותו בתחום הכלכלה, הבריאות והרווחה, האשראי והבנקאות.

גלעד הצטרף לקבוצת פארטו בשנת 2018. 

לפני עבודתו בקבוצת פארטו עבד כחוקר כלכלי במחלקת המחקר של בנק ישראל.