top of page
Anchor 1
פרויקטים לדוגמא

בקרה ארצית עבור הסוכנות לקידום עסקים קטנים ובינוניים על תכניות הסיוע לעסקים

בקרת פרויקטים

לפארטו מתודולוגיות מוכחות לביצוע בקרה תהליכית, תקציבית, הבטחת איכות וכן בקרה הנדסית, שפותחו במהלך 20 שנות ניהול פרויקטי בקרה. שירותי הבקרה שלנו מבוצעים על פרויקטי תשתיות בפריסה ארצית וכן פרויקטים לאספקת שירות ציבורי, עבור ארגונים מהמגזר הממשלתי והציבורי. אנו מספקים ללקוחותינו את מכלול שירותי הבקרה החל מהכנת תכניות בקרה, הגדרת יעדים ובניית סט מדדי בקרה, ועד לביצוע בקרה שוטפת, בקרת שטח ומתן דיווח והמלצות.

צוות הבקרה מבצע איסוף מקיף של נתונים אשר עוברים עיבוד וניתוח, וכך אנו מאפשרים ללקוחותינו לקבל סטטוס עדכני ושוטף, לצד השגת ביצועים מיטיביים בזכות הפקת ערך מוסף מהנתונים.  בביצוע הבקרה אנו משלבים שיטות ניתוח מידע עם ניסיוננו המעמיק במגזרים השונים במשק, ומסייעים ללקוחותינו לחשוף תובנות רוחביות בתחום עמידה ביעדים, ניתוח מגמות והסקת מסקנות יישומיות.

bottom of page