top of page

קריירה

Anchor15

בואו לצמוח איתנו

קריירה בפארטו הינה הזדמנות לעבוד ישירות עם מקבלי החלטות במוסדות ממשלתיים וארגונים עסקיים מובילים, תוך למידה וצמיחה מתמשכת. פארטו עובדת עם משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וחברות עסקיות מובילות במשק ומסייעת לעצב מדיניות ציבורית ותהליכי שינוי עסקיים. אנשינו נמצאים בחזית החשיבה החדשנית בנושאי כלכלה, אסטרטגיה, ארגון, דיגיטציה ואנליטיקה. יועצינו מעורבים גם ביוזמות ממשלתיות חברתיות וכן בפעילות פרו-בונו עם המגזר השלישי, אשר תורמת להתפתחות חברתית וכלכלית.  אנו מזמינים אנשים ונשים מוכשרים ומוכשרות ממגוון רקעים ותחומים. עובדי עבר של חברתנו נמצאים כיום בתפקידי מפתח במשרדים ממשלתיים או בתפקידי ניהול בחברות הגדולות במשק.

באר שבע

באר-שבע
הנריאטה סולד 8 א
מיקוד 8489433

טלפון: 08-8523091
office@pareto.co.il

נתניה

איזור תעשיה חדש נתניה
רחוב המלאכה 18 ת.ד. 8772, מיקוד  4250553
טלפון: 09-8361000
פקס: 09-8857667

 office@pareto.co.il

bottom of page