top of page
Anchor 1
פרויקטים לדוגמא

תכנית אב לענף הרכב  

משרד התחבורה

ייעוץ כלכלי

פארטו מספקת שירותי יעוץ כלכלי לגופים ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים הכוללים, בין היתר, ניתוחים מעמיקים של סוגיות כלכליות מורכבות, על מנת לסייע להם בהבנת המגמות וההזדמנויות הניצבות בפניהם. אנו מספקים ייעוץ כלכלי המשיק למגוון רחב של דיסציפלינות בתחומי הכלכלה, המימון והחשבונאות.

הניתוחים הכלכליים מסייעים להליכי הסדרת שווקים, מעניקים כלים להערכת מדיניות ציבורית, ומסייעים לקבלת החלטות אסטרטגיות. נושאי הייעוץ הכלכלי כוללים בין היתר הערכת השפעות כלכליות, ניתוחי עלות תועלת וכדאיות כלכלית, הערכת השפעות רגולציה (RIA), פיתוח מודלים כלכליים, השלכות מדיניות ציבורית, ניתוח תחרותיות, ניתוח שווקים לא תחרותיים, ייעוץ כלכלי וליווי הליכים עסקיים-מסחריים, חוו"ד מקצועית בנושאים שונים לבתי משפט.

bottom of page