top of page
Anchor 17
פרויקטים לדוגמא

המלצה לטיוב התקינה והמבנים הארגוניים בראי הרפורמה ברישוי עסקים

אנשים, ארגון ומשאבי אנוש

אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפני הנהלות בחברות עסקיות וגופים ציבוריים הוא בניית כוח העבודה. מיצוי הפוטנציאל האנושי והארגוני אנו פשוט ונוגע בתחומים רבים: מחויבות עובדים, פריון עבודה, חדשנות, מאיצים או מעכבים לטרנספורמציה דיגיטאלית, יחסי העבודה ועוד. כל אלו יושפעו ישירות מיכולות ניהול ההון האנושי של החברה, והם המפתח להשגת תוצאות עסקיות.

לתפיסתנו ניהול משאבי האנוש בארגון הינו חלק אינטגרלי מניהול הארגון ביחד עם הניהול הכללי וניהול הכספים, ואחראי במידה שווה להצלחת יישום האסטרטגיה הארגונית.

הייעוץ שפארטו מספקת שואב מתחומי הליבה השונים בחברתנו הכוללים מחקר, אנליטיקה והיכרות עם מגזרי המשק השונים. אנו מסייעים לארגונים לתכנן וליישם תכניות בתחום משאבי אנוש, פיתוח מנהלים, מנהיגות ושינויים ארגוניים. תכניות אלו מובילות לחיזוק האנשים בארגון ובכך לחיזוק ביצועי הארגון.  

בעזרת ניתוח בסיסי נתונים, התבססות על עובדות וביצוע בנצ'מארק אנו מתמקדים בבניית תרבות ארגונית לטווח ארוך  - פיתוח יכולות ואיכויות שיתמכו בביצועי הארגון.

bottom of page