top of page
Anchor 1

אנחנו חברת ייעוץ המשפיעה על
קבלת החלטות ומדיניות

קבוצת פארטו הוקמה בשנת 1999 והינה אחת מחברות הייעוץ המובילות בישראל

אנחנו מייעצים לבכירים במשרדי ממשלה, במגזר הציבורי, במערכת הפיננסית ובחברות עסקיות המובילות במדינה

האנשים שלנו
יוני דניאלי

מנכ"ל ושותף

פרופ' דורון לביא

שותף ודירקטור

גלעד כהן-קובץ'

מנהל תחום מחקר כלכלי

מנהל תחום מחקר כלכלי

image005.png
יוגב גרוס

ראש צוות בכיר

ראש צוות בכיר

יוגב גרוס
יוגב 2.jpg
Anchor 2
אילת איתן

ראש תחום בקרת פרויקטים וניהול ידע

אילת איתן

ראש תחום בקרת פרויקטים וניהול ידע

רו"ח מירב פרימו

מנהלת כספים

רו"ח מירב פרימו

מנהלת כספים

תחומי הליבה
Anchor 3

30

יועצים חיצוניים

25

עובדים

50

פרויקטים בשנה

150

לקוחות

23

שנות ניסיון

פרויקטים לדוגמא
bottom of page