YB Online Branding פיתוח ועיצוב © 2018 קבוצת פארטו |  תנאי שימוש  |   מדיניות פרטיות

רועי ציגלמן

ראש צוות בכיר

 
השכלה

.A.B בתכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (פכ"ם)

אודות

רועי מכהן כראש צוות כלכלי בקבוצת פארטו. בעל ניסיון רב בתחומי התשתיות, האנרגיה, המים וביטחון הפנים, בניית תכניות אב, ניתוחים כלכליים וגיבוש מדדים; בתפקידיו הקודמים בחברה שימש כיועץ וחוקר כלכלי, ועסק, בין היתר, בכתיבת מסמכי מדיניות בתחום ניתוחי שווקים, פיקוח מחירים, ניתוחים פיננסיים ועוד.

כראש צוות, הוביל מספר פרויקטים מתחום תכניות האב (חשמל ומים), גיבוש מדדים מורכבים (מדד אלימות לאומי), ניתוח רפורמות ושינויים מבניים (הרפורמה ברישוי עסקים) ועוד.