המגזר הממשלתי-ציבורי

הסקטור הממשלתי והציבורי הינו אחד מתחומי הפעילות המורכבים והמאתגרים ביותר. פארטו מלווה לאורך השנים פרויקטים ומהלכי שינוי רבים ומורכבים במגזר זה. אנו מספקים שירותים התומכים בכל תחומי הממשל, לרבות שירותים חברתיים וציבוריים, רגולציה, ביטחון, אנרגיה ומים, תחבורה, סביבה, תעשייה, עסקים ומסחר. ארגונים במגזר הממשלתי והציבורי מתמודדים עם אתגרים רבים, כגון: הדרישה להפיק יותר ממקורות התקציב הקיימים; הצורך לאזן בין היבטים של הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא לבין שיקולים כלכליים; אספקת שירותים ציבוריים יעילים ואפקטיביים לאוכלוסייה משתנה; שינויים ארגוניים בארגונים הגדולים והמורכבים ביותר. פארטו מייעצת למשרדי ממשלה וארגונים ציבוריים בכל התחומים להתמודדות עם אתגרים אלו. שירותינו מתמקדים בין היתר בנושאים: ניהול יעיל בסקטור הממשלתי, שילוב טכנולוגיות מידע בעבודת הממשלה, סיוע ביישום פרויקטים ותכניות לאומיות במסגרות זמן ותקציב, פיתוח בר קיימא, סביבה ואנרגיה, ועוד.
רשת הפעילות הרחבה של פארטו במגזר הממשלתי והציבורי וניסיון רב השנים שנצבר, ביססו בחברה מוקד ידע, הכולל בין היתר נהלים, מודלים, גישות ושיטות העבודה המתקדמים ביותר בארץ ובעולם, בתחום רחב של נושאים.
הייעוץ נתמך על ידי צוותי יועצים רב תחומיים בתחומי כלכלה, אסטרטגיה, תכנון, משאבי אנוש, סטטיסטיקה, מערכות מידע ועוד.

למידע נוסף על סוגי השירותים שאנו מספקים למגזר הממשלתי והציבורי: