יעוץ אסטרטגי למגזר השלישי

המגזר השלישי

המגזר השלישי מהווה שם כולל לארגונים ללא כוונת רווח וארגונים וולונטריים. ארגונים אלו מתמודדים עם אתגרים חדשים ומגוונים כדוגמת מינוף השפעתם החברתית בתחומי עיסוקם, וזאת במסגרת מוגבלת של משאבים. זאת ועוד, המשבר הכלכלי הביא עמו קושי בגיוס משאבים בשל הירידה ביכולת המימון הציבורי והפילנתרופי והביקוש העולה לשירותי סיוע. כפועל יוצא, ארגונים הפועלים במגזר זה, נדרשים להציג את הערך אשר הם מפיקים מגיוס המשאבים, וזאת על פני ארגונים בעלי מאפייני פעילות דומים. על מנת לממש את הפוטנציאל הגלום בארגונים אלו, עליהם לאמץ חשיבה ארוכת טווח והטמעה של כלים אסטרטגיים בפעילותם השוטפת.

פארטו צברה ידע וניסיון בעבודה עם ארגוני מגזר שלישי ומסייעת להם באמצעות ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ אירגוני, ייעוץ פיננסי, ייעוץ בתחום הקיימות התאגידית וייעוץ בתחום מערכות המידע. במסגרת זו אנו מסייעים לארגונים בגיבוש תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, בניית תוכניות תקציביות מבוססות מקורות מימון אופציונאליים, סיוע בייעול פעילותו של הארגון וטיוב תהליכי עבודה.

.

שירותי הייעוץ האסטרטגי לעמותות וארגונים לא ממשלתיים כוללים את התחומים הבאים:

  • פרויקטי ארגון ושיטות ו-KPI Key Performance Indicator.

מבנה ארגוני אפקטיבי ותהליכי עבודה יעילים הינם הכרחיים להצלחת כל ארגון. אנו מסייעים ללקוחותינו להוביל שינויים מערכתיים לרבות פיתוח מדדי ביצוע מרכזיים (Ker Performance indicators), המאפשרים בקרה שוטפת ושיפור פעילות הארגון. מדדי ביצוע נכונים יאתרו את רמות הביצוע הקיימות ויצביעו על תחומים הדורשים שיפור. כיועצים מובילים בתחום מדידת ביצועים ופתרונות KPI, אנו מסייעים לארגונים בניתוח והצגה של נתוני ביצוע, המאפשרים לטייב תהליכי עבודה ולהצעיד את הארגון קדימה.

קיימת הבחנה בין תהליך בניית התקציב השנתי לבין תכנית אסטרטגית כוללת, ויש ארגונים שאינם מקיימים תהליכי תכנון אסטרטגי. אנו מספקים ייעוץ אסטרטגי וכלים המחזקים את יכולות התכנון האסטרטגי ברמת הארגון. אנו מסייעים לארגון בפיתוח כיוון אסטרטגי, תמיכתו על ידי הקצאה נכונה של משאבים, יצירת תכניות מתואמות לכל יחידות הארגון, וכן בגיבוש מטרות ויעדים הנגזרים מהאסטרטגיה.

  • תכניות עבודה מפורטות עבור ארגונים

תוצאות התכנון האסטרטגי תלויות באפקטיביות של יישומו. אנו מספקים ייעוץ אסטרטגי ממוקד תוצאות, ומסייעים למנהלים לחזק את הקשר שבין תכנית אסטרטגית ותוכנית פעולה. באמצעות יישום גישה מובנית ומוכחת, אנו מלווים את לקוחותינו במשימות פרטניות ומספקים תמיכה ותיאום בין כל רמות הארגון. גישתנו הינה הוליסטית וכוללת הכוונה מקצועית בנוגע להיבטי פעילות הארגון, לרבות: תכניות עבודה מפורטות, הצגת התכניות לרמה הממונה ולגורמי התקצוב, קביעת מדדים ויעדים, ליווי ובקרה.

אנו מתמחים בהכנת תכנית אסטרטגית לשיפור היעילות והאפקטיביות של ארגונים, תוך התמקדות בהגדלת רווחים בנוסף על חיסכון בהוצאות. אנו מסייעים לארגונים להגדיר מחדש את משימותיהם על פי המטרות, וליצור איזון בין מטרות קצרות טווח וארוכות טווח. בעזרת Benchmarking חיצוני ויישום תהליכים ושיטות עבודה מוכחים, אנו תורמים לצמיחת הארגון ולהגדלת אפקטיביות ביצועיו. אנו מלווים את לקוחותינו בהטמעת שינויים מערכתיים המובילים לתוצאות מתמשכות.

דוגמאות נבחרות לפרויקטים