ייעוץ אסטרטגי למוסדות פיננסיים - פרויקטים נבחרים

להלן דוגמאות נבחרות לפרויקטים:

ייעוץ אסטרטגי וארגוני לאיפיון מערכת מידע לאגף מט"ח בבנק ישראל
בנק ישראל
אפיון מערכת מידע מודרנית על תנועות הון על בסיס מידע המגיע מכל הבנקים בארץ. המערכת תהווה מקור מידע מרכזי לעריכת החשבון הפיננסי של מאזן התשלומים של המשק ולצרכים אחרים. הייעוץ כולל ניתוח הצרכים העסקיים של החטיבה למידע וסטטיסטיקה, ואיפיון הדרישות ממערכת המידע.

יעוץ ארגוני ותכנית אסטרטגית להתייעלות לחטיבת טכנולוגיות ותכנון – בנק דיסקונט
בנק דיסקונט (מנכ"ל)
ייעוץ בנושא מתודולוגיית הניהול, הקצאת משאבי כ"א, בחינת המבנה הארגוני והתאמתו לעידן שאחרי הטמעת אופק, בדיקת כפילויות בתפקידים וניתוח הממשקים עם חטיבות אחרות.