המגזר השלישי

ארגוני המגזר השלישי, כארגונים ללא מטרות רווח, ניצבים בפני האתגר של מיצוי פוטנציאל ההשפעה של משאביהם לטובת קידום חזונם ומטרותיהם באופן מקסימאלי.
ארגונים אלה, בשונה מהמגזר העסקי, לרוב אינם מצויים בתחרות עם עמיתיהם לתחום, אולם המצב הכלכלי הנוכחי יצר תחרות על גיוס כספים ומשאבים. בשל הירידה ביכולת המימון הציבורי והפילנתרופי, בשילוב הביקוש הגובר לשירותי סיוע, נוצר מצב בו על מנת לגייס כספים ומשאבים, על הארגון להציג כי הערך שהוא מפיק מההשקעה בו גבוה משמעותית לעומת ארגונים אחרים דומים. אימוץ חשיבה עסקית הנשענת על ההתמודדות עם התחרותיות במגזר הפרטי, תאפשר את מימוש הפוטנציאל גם בארגונים ללא מטרות רווח.
קבוצת פארטו בעלת הידע והניסיון בעבודה עם טווח רחב של ארגונים, בכלל זה ארגונים שונים מהמגזר השלישי. פארטו מציעה ייעוץ כלכלי, יעוץ אסטרטגי ויעוץ ארגוני הכולל בין היתר, הגדרה מחדש של מטרות ומשימות הארגון לכדי גיבוש אסטרטגיה כלכלית מתאימה, עיצוב תכניות ויוזמות שימנפו באופן היעיל ביותר את משאבי הארגון וכן ייעול פנימי של הארגון באמצעות יצירת שינויים מבניים ותקציביים והטמעת תהליכי עבודה נכונים.

למידע נוסף על סוגי השירותים שאנו מספקים לעמותות ומלכ"רים: