ייעוץ כלכלי למוסדות פיננסיים

מוסדות פיננסיים

המשבר הכלכלי האחרון הגדיר  מחדש מה נדרש ממוסדות פיננסיים על מנת להתחרות בהצלחה. סביבת המוסדות הפיננסיים תמשיך ותהפוך למאתגרת יותר, בעוד שממשלות ורגולטורים ימלאו תפקיד פעיל יותר בסקטור זה. הסקטור הפיננסי יספוג הפחתה ברווחים כאשר המודל העסקי יהפוך למודל מבוסס-לקוח, עם מינוף מופחת.על מנת להצליח בתנאים חדשים אלו, מוסדות פיננסיים נדרשים לענות על מספר שאלות מהותיות: כיצד מתפתחת תעשיית השירותים הפיננסיים; אלו מודלים עסקיים חדשים קיימים;  כיצד יש להגיב לשינוי בהתנהגות והעדפות הלקוחות; מה ההשפעה הצפויה של רגולציות חדשות; כיצד להתאים את מבנה העלויות לשולי הרווח המופחתים.  אנו מסייעים למוסדות פיננסיים מובילים לשפר את יתרונם התחרותי ולמצוא פתרונות יצירתיים, כדאיים כלכלית ויציבים לטווח ארוך. אנו מספקים ייעוץ במגוון תחומי התמחותנו הכוללים ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ ארגוני, ייעוץ כלכלי וייעוץ עסקי.

שירותי הייעוץ הכלכלי לגופים פיננסיים כוללים את התחומים הבאים:

 • ייעוץ כלכלי בנושא השפעות רגולציה

לאור הידע והניסיון הרב שצברנו בתחום הרגולציה, באפשרותנו להעריך את ההשלכות הקיימות לכל מערכת רגולטורית. אנו מסייעים לרשויות ציבוריות לחקור ולפתח דרכים לשיפור ההליכים של תכנון וביצוע רגולציה. בנוסף, אנו מסייעים לארגונים הכפופים לרגולציה כלכלית להיערך ולהתמודד בהצלחה עם כללי הרגולציה, כולל פיתוח אסטרטגיה, מוכנות ויזום הצעות ומהלכים לשיפור העמידה בכללים.

  • פיתוח מודלים כלכליים

  אנו מפתחים מודלים כלכליים ואקונומטריים מורכבים להערכות שווי, תמחור וחיזוי מגמות, על מנת לתת כלים בידי מקבלי החלטות במהלכים עסקיים ומדיניים. אנו מפתחים מודלים לתקצוב והערכה עבור המגזר הציבורי, ובעלי ניסיון רב בפיתוח מדדים כלכליים בתחומים שונים. יכולותינו בפיתוח מודלים מסייעות גם לארגונים עסקיים המעוניינים למקסם את השימוש במשאביהם.

   • ייעוץ כלכלי להערכת השפעות כלכליות

   בעזרת מודלים כלכליים ואקונומטרים המפותחים בחברה, אנו מעריכים את ההשפעה הכלכלית של פרויקטים חדשים ושינויי מדיניות מתוכננים, על מנת לספק מידע למקבלי החלטות. כמו כן, אנו מודדים את המשמעות הכלכלית של מדיניות קיימת וחשיבותם הכלכלית של ענפים ופרמטרים שונים.

   • ניתוחי עלות תועלת ובדיקות כדאיות

   אנו מבצעים ניתוח עלות תועלת ובדיקות כדאיות כלכלית לצורך הערכת תוצאות פיננסיות צפויות, לאור עלויות ותועלות כלכליות, חברתיות וסביבתיות. ניתוחים אלו מבוצעים עבור מגוון רחב של מהלכים ופרויקטים, בתחומי מדיניות ציבורית ובהקשרים עסקיים.

   • ניתוח תחרותיות

   הבנתנו המעמיקה בדינמיקה של השווקים השונים בשילוב עם יכולותינו בפיתוח מודלים, מאפשרת לנו לנתח את כוחות שוק ונושאים נוספים הקשורים להערכת תחרותיות, לרבות עיצוב תרחישים אפשריים בנסיבות אחרות.

   • יעוץ כלכלי - עסקי

   יעוץ כלכלי וליווי מהלכים עסקיים הכולל הערכות שווי, סיוע בהליכי רכש ומדדים להערכת ספקים, ליווי כלכלי-אסטרטגי של הכנת מכרזים (לרבות בשיטת PPP) , תכנון עסקאות וגיבוש מודלים כלכליים לתמחור.