ייעוץ כלכלי למגזר הממשלתי-ציבורי

המגזר הממשלתי-ציבורי

הסקטור הממשלתי והציבורי הינו אחד מתחומי הפעילות המורכבים והמאתגרים ביותר. פארטו מלווה לאורך השנים פרויקטים ומהלכי שינוי רבים ומורכבים במגזר זה. אנו מספקים שירותים התומכים בכל תחומי הממשל, לרבות שירותים חברתיים וציבוריים, רגולציה, ביטחון, אנרגיה ומים, תחבורה, סביבה, תעשייה, עסקים ומסחר. ארגונים במגזר הממשלתי והציבורי מתמודדים עם אתגרים רבים, כגון: הדרישה להפיק יותר ממקורות התקציב הקיימים; הצורך לאזן בין היבטים של הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא לבין שיקולים כלכליים; אספקת שירותים ציבוריים יעילים ואפקטיביים לאוכלוסייה משתנה; שינויים ארגוניים בארגונים הגדולים והמורכבים ביותר. פארטו מייעצת למשרדי ממשלה וארגונים ציבוריים בכל התחומים להתמודדות עם אתגרים אלו. שירותינו מתמקדים בין היתר בנושאים: ניהול יעיל בסקטור הממשלתי, שילוב טכנולוגיות מידע בעבודת הממשלה, סיוע ביישום פרויקטים ותכניות לאומיות במסגרות זמן ותקציב, פיתוח בר קיימא, סביבה ואנרגיה, ועוד.
רשת הפעילות הרחבה של פארטו במגזר הממשלתי והציבורי וניסיון רב השנים שנצבר, ביססו בחברה מוקד ידע, הכולל בין היתר נהלים, מודלים, גישות ושיטות העבודה המתקדמים ביותר בארץ ובעולם, בתחום רחב של נושאים. הייעוץ נתמך על ידי צוותי יועצים רב תחומיים בתחומי כלכלה, אסטרטגיה, תכנון, משאבי אנוש, סטטיסטיקה, מערכות מידע ועוד


שירותי הייעוץ הכלכלי למגזר הממשלתי-ציבורי כוללים את התחומים הבאים:

  • ייעוץ כלכלי להערכת השפעות כלכליות

בעזרת מודלים כלכליים ואקונומטרים המפותחים בחברה, אנו מעריכים את ההשפעה הכלכלית של פרויקטים חדשים ושינויי מדיניות מתוכננים, על מנת לספק מידע למקבלי החלטות. כמו כן, אנו מודדים את המשמעות הכלכלית של מדיניות קיימת וחשיבותם הכלכלית של ענפים ופרמטרים שונים.

  • ניתוחי עלות תועלת ובדיקות כדאיות

אנו מבצעים ניתוח עלות תועלת ובדיקות כדאיות כלכלית לצורך הערכת תוצאות פיננסיות צפויות, לאור עלויות ותועלות כלכליות, חברתיות וסביבתיות. ניתוחים אלו מבוצעים עבור מגוון רחב של מהלכים ופרויקטים, בתחומי מדיניות ציבורית ובהקשרים עסקיים.

  • ייעוץ כלכלי בנושא השפעות רגולציה

לאור הידע והניסיון הרב שצברנו בתחום הרגולציה, באפשרותנו להעריך את ההשלכות הקיימות לכל מערכת רגולטורית. אנו מסייעים לרשויות ציבוריות לחקור ולפתח דרכים לשיפור ההליכים של תכנון וביצוע רגולציה. בנוסף, אנו מסייעים לארגונים הכפופים לרגולציה כלכלית להיערך ולהתמודד בהצלחה עם כללי הרגולציה, כולל פיתוח אסטרטגיה, מוכנות ויזום הצעות ומהלכים לשיפור העמידה בכללים.

  • פיתוח מודלים כלכליים

אנו מפתחים מודלים כלכליים ואקונומטריים מורכבים להערכות שווי, תמחור וחיזוי מגמות, על מנת לתת כלים בידי מקבלי החלטות במהלכים עסקיים ומדיניים. אנו מפתחים מודלים לתקצוב והערכה עבור המגזר הציבורי, ובעלי ניסיון רב בפיתוח מדדים כלכליים בתחומים שונים. יכולותינו בפיתוח מודלים מסייעות גם לארגונים עסקיים המעוניינים למקסם את השימוש במשאביהם.

  • יעוץ כלכלי בנושא מדיניות ציבורית

אנו מספקים ייעוץ כלכלי למשרדי ממשלה ורשויות בנושא ניתוח ההשלכות של מדיניות ציבורית בנושאים שונים, לרבות גיבוש חלופות שונות, השוואה ובחירת החלופה המועדפת. אנו בעלי ניסיון בסקירת מדיניות השוואתית בארץ ובעולם במגוון סקטורים, כגון תחבורה, סביבה, משק המים, ייצור אנרגיה, סחר בינלאומי ושירותים ציבוריים.

  • ניתוח תחרותיות

הבנתנו המעמיקה בדינמיקה של השווקים השונים בשילוב עם יכולותינו בפיתוח מודלים, מאפשרת לנו לנתח את כוחות שוק ונושאים נוספים הקשורים להערכת תחרותיות, לרבות עיצוב תרחישים אפשריים בנסיבות אחרות.

  • יעוץ כלכלי - עסקי

יעוץ כלכלי וליווי מהלכים עסקיים הכולל הערכות שווי, סיוע בהליכי רכש ומדדים להערכת ספקים, ליווי כלכלי-אסטרטגי של הכנת מכרזים (לרבות בשיטת PPP) , תכנון עסקאות וגיבוש מודלים כלכליים לתמחור.


דוגמאות נבחרות לפרויקטים