יעוץ עסקי ופיננסי למגזר המוניציפלי

המגזר המוניציפלי

המגזר המוניציפאלי כולל בתוכו עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות. האתגר העומד בפני רשויות אלו הוא לספק את מכלול השירותים לתושביהן ברמה הגבוהה ביותר האפשרית תחת מגבלת המשאבים העומדת לרשותן. השירותים הרבים שמספקת הרשות המקומית כוללים בין היתר תשתיות, חינוך, דיור, שירותים קהילתיים ועוד. מגוון שירותים זה לצד המורכבות הכרוכה באספקתם יוצר מציאות בה רשות מקומית אשר תפעל בהתאם לתכנית אסטרטגית וכלכלית ארוכת טווח, תצליח למנף את משאביה לכדי פיתוח, שיפור רמת השירות ובניית מוניטין אשר יסייעו לה הן במימוש התחייבויותיה לתושביה והן למשיכת תושבים חדשים.
לקבוצת פארטו ניסיון רב בעבודה מול המגזר המוניציפאלי על כל רבדיו, לרבות ייעוץ כלכלי, הכנת תוכניות אסטרטגיות וליווי יישומן, ייעוץ ארגוני לייעול תהליכים ומשאבי אנוש בארגון, עריכת בקרה, כתיבת נהלי עבודה והטמעתם וכן יצירת שיתופי פעולה בין הרשות המקומית לגורמים שונים על מנת לקדם באופן מיטבי תהליכים של פיתוח וצמיחה..

שירותי הייעוץ העסקי והפינננסי לעיריות ורשויות מקומיות כוללים את התחומים הבאים

 • ייעוץ עסקי לבניית אסטרטגיה ותכנית עסקית
  ייעוץ אסטרטגי לעסקים נועד בין היתר להביא ליצירת ערך ולהערכה נכונה של סיכונים, והוא הכרחי להצלחה עסקית. אנו מסייעים ללקוחותינו למקסם את ערך העסק על ידי בניית תכנית עסקית המותאמת לתפיסת השוק, ויצירת עניין למשקיעים. אנו מבצעים ניתוחי שוק על מנת לקבוע אילו מודלים עסקיים ייצרו את הערך המרבי. התכנית העסקית כוללת בין היתר את אסטרטגיית הפנייה למשקיעים וכן את אמצעי המימון המתאימים.
   
 • ניהול מבוסס ערך
  אנו מסייעים ללקוחותינו בנושאים הבאים: ניהול ומדידת ביצועים- יישום כלי ניתוח ומתודולוגיות למדידת ערך העסק והביצועים העסקיים; יישום מנופי שיפור מוכחים לצורך מקסום ביצועי העסק כגון מיזוגים ורכישות, יצירת יתרון לגודל, ניהול ביקושים, ייעול תהליכים עסקיים; פיתוח הכישורים הפיננסיים של הארגון שיביאו לביצועים פיננסיים בסטנדרטים גבוהים.
   
 • מחקרי שוק ובנצ'מארקינג
  אנו מבצעים ניתוח מקצועי לעסקים ולשווקים, המספק ללקוחות פרספקטיבה כוללת על ביצועיהם ומאפשר לגבש אסטרטגיה לשיפור ביצועים עתידיים. אנו מעניקים יעוץ עסקי הכולל בין היתר מיפוי וניתוח הסביבה העסקית, ניתוח של ביצועי העסק וביצועי השוק ככלל, המסייעים לאתר את הגורמים העיקריים אשר ישפיעו על הביצועים (כגון צמיחה, רווחיות וציפיות משקיעים).

 • יעוץ עסקי לגיבוש תחזית ביצועים עתידיים
  גיבוש תחזיות תוך שימוש במודלים לחיזוי צמיחה בשווקים והערכת כדאיות מהלכים של העסק ומתחריו. אנו מעניקים יעוץ הנוגע לאבחון הפערים בין האסטרטגיה העסקית לבין ציפיות השוק, ומזהים יוזמות פוטנציאליות להגדלת הערך לטווח ארוך.
   
 • יעוץ עסקי-פיננסי בנושא הערכות שווי
  אנו מיישמים את היכרותנו עם הסקטורים השונים לגיבוש תחזיות מבוססות, ולהבנת הפערים בין שווי השוק והשווי הכלכלי ההוגן המשתקף מתזרימי המזומנים הצפויים של נכס. בהתאם אנו מעריכים פוטנציאל השקעות ומגבשים המלצות לפעולה.דוגמאות נבחרות לפרויקטים