יעוץ עסקי ופיננסי למגזר העסקי

המגזר העסקי

הסביבה העסקית בה פועלים כיום חברות בשווקים תחרותיים, מציבה בפניהם אתגרים חדשים ומגוונים הדורשים מהם היערכות מתאימה וחשיבה ארוכת טווח. ארטו מספקת ללקוחותיה ייעוץ עסקי משולב וגישות חדשניות אשר יובילו לשיפור ביצועים ממשי,  יגבירו את יכולת התחרות של חברות וישפרו את תוצאותיהן העסקיות. אנו מציעים פתרונות יצירתיים, מסייעים לזהות ולהגדיר מחדש בעיות, מספקים ייעוץ אסטרטגי לחברות בליווי מחקר בתחומים ספציפיים לפעילותן העסקית, ככל שנדרש. באפשרותנו לספק תובנות ייחודיות בכל הקשור לאינטראקציה שבין המגמות במגזר הפרטי לאלו הקיימות במגזר הציבורי. פארטו ויועציה הבכירים שותפים למחקר וקבלת החלטות במגזר הממשלתי למעלה מ-20 שנים. כיום, אנו מציעים ללקוחותינו במגזר הפרטי גישה למיטב הידע והניסיון שברשותנו. בעזרת שילוב של צוותי יועצים רב תחומיים , בינלאומיים עם גישה יסודית וקפדנית, אנו מחזקים את יכולות לקוחותינו ומציעים פתרונות עסקיים חדשניים, מתאימים וכדאיים כלכלית.

שירותי הייעוץ העסקי והפינננסי לחברות כוללים את התחומים הבאים

 • ייעוץ עסקי לבניית אסטרטגיה ותכנית עסקית
  ייעוץ אסטרטגי לעסקים נועד בין היתר להביא ליצירת ערך ולהערכה נכונה של סיכונים, והוא הכרחי להצלחה עסקית. אנו מסייעים ללקוחותינו למקסם את ערך העסק על ידי בניית תכנית עסקית המותאמת לתפיסת השוק, ויצירת עניין למשקיעים. אנו מבצעים ניתוחי שוק על מנת לקבוע אילו מודלים עסקיים ייצרו את הערך המרבי. התכנית העסקית כוללת בין היתר את אסטרטגיית הפנייה למשקיעים וכן את אמצעי המימון המתאימים.
   
 • ניהול מבוסס ערך
  אנו מסייעים ללקוחותינו בנושאים הבאים: ניהול ומדידת ביצועים- יישום כלי ניתוח ומתודולוגיות למדידת ערך העסק והביצועים העסקיים; יישום מנופי שיפור מוכחים לצורך מקסום ביצועי העסק כגון מיזוגים ורכישות, יצירת יתרון לגודל, ניהול ביקושים, ייעול תהליכים עסקיים; פיתוח הכישורים הפיננסיים של הארגון שיביאו לביצועים פיננסיים בסטנדרטים גבוהים.
   
 • מחקרי שוק ובנצ'מארקינג
  אנו מבצעים ניתוח מקצועי לעסקים ולשווקים, המספק ללקוחות פרספקטיבה כוללת על ביצועיהם ומאפשר לגבש אסטרטגיה לשיפור ביצועים עתידיים. אנו מעניקים יעוץ עסקי הכולל בין היתר מיפוי וניתוח הסביבה העסקית, ניתוח של ביצועי העסק וביצועי השוק ככלל, המסייעים לאתר את הגורמים העיקריים אשר ישפיעו על הביצועים (כגון צמיחה, רווחיות וציפיות משקיעים).
   
 • יעוץ עסקי לגיבוש תחזית ביצועים עתידיים
  גיבוש תחזיות תוך שימוש במודלים לחיזוי צמיחה בשווקים והערכת כדאיות מהלכים של העסק ומתחריו. אנו מעניקים יעוץ הנוגע לאבחון הפערים בין האסטרטגיה העסקית לבין ציפיות השוק, ומזהים יוזמות פוטנציאליות להגדלת הערך לטווח ארוך.
   
 • יעוץ עסקי-פיננסי בנושא הערכות שווי
  אנו מיישמים את היכרותנו עם הסקטורים השונים לגיבוש תחזיות מבוססות, ולהבנת הפערים בין שווי השוק והשווי הכלכלי ההוגן המשתקף מתזרימי המזומנים הצפויים של נכס. בהתאם אנו מעריכים פוטנציאל השקעות ומגבשים המלצות לפעולה.דוגמאות נבחרות לפרויקטים