יעוץ עסקי ופיננסי למגזר השלישי

המגזר השלישי
ארגוני המגזר השלישי (NGO), כארגונים ללא מטרות רווח,  ניצבים בפני האתגר של מיצוי פוטנציאל ההשפעה של משאביהם לטובת קידום חזונם ומטרותיהם באופן מקסימאלי. ארגונים אלה, להבדיל מהמגזר העסקי, לרוב אינם מצויים בתחרות עם עמיתיהם לתחום, אולם המצב הכלכלי הנוכחי יצר תחרות על גיוס כספים ומשאבים. בשל הירידה ביכולת המימון הציבורי והפילנתרופי, בשילוב הביקוש הגובר לשירותי סיוע, נדרש מהארגון על מנת לגייס כספים ומשאבים, להוכיח כי הערך שהוא מפיק מההשקעה בו גבוה משמעותית לעומת ארגונים אחרים דומים. אימוץ חשיבה עסקית הנשענת על ההתמודדות עם התחרותיות במגזר הפרטי, תאפשר את מימוש הפוטנציאל גם בארגונים ללא מטרות רווח.  קבוצת פארטו בעלת הידע והניסיון בעבודה עם טווח רחב של ארגונים, בכלל זה ארגונים שונים מהמגזר השלישי. פארטו מציעה ייעוץ כלכלי, יעוץ אסטרטגי ויעוץ ארגוני הכולל בין היתר, הגדרה מחדש של מטרות ומשימות הארגון לכדי גיבוש אסטרטגיה כלכלית מתאימה, עיצוב תכניות ויוזמות שימנפו באופן היעיל ביותר את משאבי הארגון וכן ייעול פנימי של הארגון באמצעות יצירת שינויים מבניים ותקציביים והטמעת תהליכי עבודה נכונים.

שירותי הייעוץ העסקי והפינננסי לעמותות כוללים את התחומים הבאים

 • ייעוץ עסקי לבניית אסטרטגיה ותכנית עסקית
  ייעוץ אסטרטגי לעסקים נועד בין היתר להביא ליצירת ערך ולהערכה נכונה של סיכונים, והוא הכרחי להצלחה עסקית. אנו מסייעים ללקוחותינו למקסם את ערך העסק על ידי בניית תכנית עסקית המותאמת לתפיסת השוק, ויצירת עניין למשקיעים. אנו מבצעים ניתוחי שוק על מנת לקבוע אילו מודלים עסקיים ייצרו את הערך המרבי. התכנית העסקית כוללת בין היתר את אסטרטגיית הפנייה למשקיעים וכן את אמצעי המימון המתאימים.
   
 • ניהול מבוסס ערך
  אנו מסייעים ללקוחותינו בנושאים הבאים: ניהול ומדידת ביצועים- יישום כלי ניתוח ומתודולוגיות למדידת ערך העסק והביצועים העסקיים; יישום מנופי שיפור מוכחים לצורך מקסום ביצועי העסק כגון מיזוגים ורכישות, יצירת יתרון לגודל, ניהול ביקושים, ייעול תהליכים עסקיים; פיתוח הכישורים הפיננסיים של הארגון שיביאו לביצועים פיננסיים בסטנדרטים גבוהים.
   
 • מחקרי שוק ובנצ'מארקינג
  אנו מבצעים ניתוח מקצועי לעסקים ולשווקים, המספק ללקוחות פרספקטיבה כוללת על ביצועיהם ומאפשר לגבש אסטרטגיה לשיפור ביצועים עתידיים. אנו מעניקים יעוץ עסקי הכולל בין היתר מיפוי וניתוח הסביבה העסקית, ניתוח של ביצועי העסק וביצועי השוק ככלל, המסייעים לאתר את הגורמים העיקריים אשר ישפיעו על הביצועים (כגון צמיחה, רווחיות וציפיות משקיעים).
   
 • יעוץ עסקי לגיבוש תחזית ביצועים עתידיים
  גיבוש תחזיות תוך שימוש במודלים לחיזוי צמיחה בשווקים והערכת כדאיות מהלכים של העסק ומתחריו. אנו מעניקים יעוץ הנוגע לאבחון הפערים בין האסטרטגיה העסקית לבין ציפיות השוק, ומזהים יוזמות פוטנציאליות להגדלת הערך לטווח ארוך.
   
 • יעוץ עסקי-פיננסי בנושא הערכות שווי
  אנו מיישמים את היכרותנו עם הסקטורים השונים לגיבוש תחזיות מבוססות, ולהבנת הפערים בין שווי השוק והשווי הכלכלי ההוגן המשתקף מתזרימי המזומנים הצפויים של נכס. בהתאם אנו מעריכים פוטנציאל השקעות ומגבשים המלצות לפעולה.


דוגמאות נבחרות לפרויקטים