מחקר ומאמרים

מחלקת המחקר

לקבוצת פארטו מחלקת מחקר כלכלי ועסקי אורגאנית שנועדה לפתח הבנה מעמיקה יותר של הסביבה הכלכלית-עסקית ושל הכלכלה העולמית המתפתחת וכן לתמוך בעבודת תחומי הייעוץ הכלכלי והייעוץ האסטרטגי . תוצרי מחלקת המחקר משמשים בין היתר ככלי מסייע למקבלי החלטות במגזר הציבורי והפרטי לצורך קבלת החלטות ניהוליות וגיבוש מדיניות. המחקר המבוצע בפארטו משלב תחומי ייעוץ כלכלי, ייעוץ עסקי וייעוץ פיננסי, תוך שימוש בכלי ניתוח כלכלי וידע העסקי. המחקר בוחן מגמות בתחומים שונים ברמת המיקרו, לצורך קבלת תמונה מקיפה של הכוחות הפועלים ברמת המקרו ומשפיעים על המדיניות הציבורית והאסטרטגית של ארגונים. 
המחקרים והפרסומים בפארטו מכסים תחומים מגוונים בארץ ובעולם והם מתמקדים במספר נושאים מרכזיים: תשתיות, אורבניזציה, פיתוח אזורי, תעשייה ומסחר בינ"ל, תעסוקה, טכנולוגיה וחדשנות.

פרסומים נבחרים (כל הזכויות שמורות לקבוצת פארטו בע"מ©):

 

שיתוף פעולה מחקרי
פארטו פועלת בשיתוף עם מוסדות מחקר מובילים בארץ ובעולם: 

telhai
 
Jiis-name  neeman inst truman hebrwe uni
המכללה האקדמית תל חי     מכון ירושלים     מוסד שמואל נאמן     האוניברסיטה העברית